תוצאה
קטגוריה
36 / 20
56%
מגדר
45 / 27
60%
כללי
45 / 27
60%
Swim 26/45
T1
Bike 28/45
T2
Run 9/45