תוצאה
קטגוריה
36 / 15
42%
מגדר
73 / 24
33%
כללי
73 / 24
33%
Swim 18/73
T1
Bike 13/73
T2
Run 37/73