תוצאה
קטגוריה
44 / 19
44%
מגדר
155 / 67
44%
כללי
155 / 67
44%
Swim 99/155
T1
Bike 60/155
T2
Run 57/155