תוצאה
קטגוריה
36 / 19
53%
מגדר
45 / 26
58%
כללי
45 / 26
58%
Swim 19/45
T1
Bike 25/45
T2
Run 23/45