תוצאה
קטגוריה
36 / 18
50%
מגדר
45 / 25
56%
כללי
45 / 25
56%
Swim 10/45
T1
Bike 26/45
T2
Run 20/45