תוצאה
קטגוריה
17 / 5
30%
מגדר
73 / 23
32%
כללי
73 / 23
32%
Swim 54/73
T1
Bike 15/73
T2
Run 24/73