תוצאה
קטגוריה
36 / 17
48%
מגדר
45 / 24
54%
כללי
45 / 24
54%
Swim 20/45
T1
Bike 27/45
T2
Run 3/45