תוצאה
קטגוריה
17 / 4
24%
מגדר
73 / 22
31%
כללי
73 / 22
31%
Swim 9/73
T1
Bike 29/73
T2
Run 22/73