תוצאה
קטגוריה
9 / 7
78%
מגדר
45 / 23
52%
כללי
45 / 23
52%
Swim 23/45
T1
Bike 24/45
T2
Run 19/45