תוצאה
קטגוריה
7 / 3
43%
מגדר
73 / 20
28%
כללי
73 / 20
28%
Swim 24/73
T1
Bike 5/73
T2
Run 40/73