תוצאה
קטגוריה
17 / 3
18%
מגדר
73 / 19
27%
כללי
73 / 19
27%
Swim 15/73
T1
Bike 8/73
T2
Run 30/73