תוצאה
קטגוריה
27 / 15
56%
מגדר
155 / 59
39%
כללי
155 / 59
39%
Swim 100/155
T1
Bike 49/155
T2
Run 70/155