תוצאה
קטגוריה
7 / 2
29%
מגדר
73 / 18
25%
כללי
73 / 18
25%
Swim 11/73
T1
Bike 11/73
T2
Run 32/73