תוצאה
קטגוריה
36 / 13
37%
מגדר
73 / 17
24%
כללי
73 / 17
24%
Swim 14/73
T1
Bike 12/73
T2
Run 29/73