תוצאה
קטגוריה
7 / 5
72%
מגדר
155 / 56
37%
כללי
155 / 56
37%
Swim 49/155
T1
Bike 79/155
T2
Run 24/155