תוצאה
קטגוריה
36 / 11
31%
מגדר
45 / 14
32%
כללי
45 / 14
32%
Swim 13/45
T1
Bike 15/45
T2
Run 15/45