תוצאה
קטגוריה
36 / 11
31%
מגדר
73 / 15
21%
כללי
73 / 15
21%
Swim 23/73
T1
Bike 19/73
T2
Run 7/73