תוצאה
קטגוריה
36 / 10
28%
מגדר
73 / 14
20%
כללי
73 / 14
20%
Swim 19/73
T1
Bike 30/73
T2
Run 5/73