תוצאה
קטגוריה
36 / 10
28%
מגדר
45 / 13
29%
כללי
45 / 13
29%
Swim 25/45
T1
Bike 1/45
T2
Run 12/45