תוצאה
קטגוריה
36 / 9
25%
מגדר
45 / 12
27%
כללי
45 / 12
27%
Swim 18/45
T1
Bike 13/45
T2
Run 14/45