תוצאה
קטגוריה
36 / 8
23%
מגדר
73 / 12
17%
כללי
73 / 12
17%
Swim 12/73
T1
Bike 17/73
T2
Run 20/73