תוצאה
קטגוריה
36 / 8
23%
מגדר
45 / 11
25%
כללי
45 / 11
25%
Swim 17/45
T1
Bike 7/45
T2
Run 11/45