תוצאה
קטגוריה
36 / 7
20%
מגדר
73 / 11
16%
כללי
73 / 11
16%
לא זינק במקצה הנכון
הערות
Swim 69/73
T1
Bike 7/73
T2
Run 68/73