תוצאה
קטגוריה
36 / 6
17%
מגדר
73 / 10
14%
כללי
73 / 10
14%
Swim 3/73
T1
Bike 16/73
T2
Run 13/73