תוצאה
קטגוריה
36 / 7
20%
מגדר
45 / 10
23%
כללי
45 / 10
23%
Swim 22/45
T1
Bike 3/45
T2
Run 8/45