תוצאה
קטגוריה
7 / 1
15%
מגדר
73 / 9
13%
כללי
73 / 9
13%
Swim 30/73
T1
Bike 3/73
T2
Run 8/73