תוצאה
קטגוריה
27 / 14
52%
מגדר
155 / 48
31%
כללי
155 / 48
31%
Swim 12/155
T1
Bike 44/155
T2
Run 93/155