תוצאה
קטגוריה
9 / 2
23%
מגדר
45 / 8
18%
כללי
45 / 8
18%
Swim 7/45
T1
Bike 12/45
T2
Run 16/45