תוצאה
קטגוריה
36 / 5
14%
מגדר
73 / 8
11%
כללי
73 / 8
11%
Swim 16/73
T1
Bike 9/73
T2
Run 1/73