תוצאה
קטגוריה
36 / 6
17%
מגדר
45 / 7
16%
כללי
45 / 7
16%
Swim 6/45
T1
Bike 8/45
T2
Run 10/45