תוצאה
קטגוריה
36 / 5
14%
מגדר
45 / 6
14%
כללי
45 / 6
14%
Swim 2/45
T1
Bike 17/45
T2
Run 43/45