תוצאה
קטגוריה
36 / 4
12%
מגדר
45 / 5
12%
כללי
45 / 5
12%
Swim 3/45
T1
Bike 16/45
T2
Run 13/45