תוצאה
קטגוריה
27 / 13
49%
מגדר
155 / 45
30%
כללי
155 / 45
30%
Swim 55/155
T1
Bike 55/155
T2
Run 29/155