תוצאה
קטגוריה
36 / 3
9%
מגדר
45 / 4
9%
כללי
45 / 4
9%
Swim 14/45
T1
Bike 10/45
T2
Run 4/45