תוצאה
קטגוריה
36 / 2
6%
מגדר
45 / 3
7%
כללי
45 / 3
7%
Swim 11/45
T1
Bike 4/45
T2
Run 2/45