תוצאה
קטגוריה
36 / 1
3%
מגדר
45 / 2
5%
כללי
45 / 2
5%
Swim 1/45
T1
Bike 5/45
T2
Run 42/45