תוצאה
קטגוריה
17 / 2
12%
מגדר
73 / 5
7%
כללי
73 / 5
7%
Swim 7/73
T1
Bike 14/73
T2
Run 2/73