תוצאה
קטגוריה
27 / 12
45%
מגדר
155 / 42
28%
כללי
155 / 42
28%
Swim 87/155
T1
Bike 25/155
T2
Run 14/155