תוצאה
קטגוריה
9 / 1
12%
מגדר
45 / 1
3%
כללי
45 / 1
3%
Swim 4/45
T1
Bike 2/45
T2
Run 1/45