תוצאה
קטגוריה
36 / 3
9%
מגדר
73 / 4
6%
כללי
73 / 4
6%
Swim 17/73
T1
Bike 4/73
T2
Run 4/73