תוצאה
קטגוריה
17 / 1
6%
מגדר
73 / 3
5%
כללי
73 / 3
5%
Swim 2/73
T1
Bike 2/73
T2
Run 12/73