תוצאה
קטגוריה
27 / 11
41%
מגדר
155 / 39
26%
כללי
155 / 39
26%
Swim 46/155
T1
Bike 29/155
T2
Run 45/155