תוצאה
קטגוריה
36 / 2
6%
מגדר
73 / 2
3%
כללי
73 / 2
3%
Swim 5/73
T1
Bike 1/73
T2
Run 3/73