תוצאה
קטגוריה
36 / 1
3%
מגדר
73 / 1
2%
כללי
73 / 1
2%
Swim 1/73
T1
Bike 6/73
Run 70/73