תוצאה
קטגוריה
27 / 10
38%
מגדר
155 / 34
22%
כללי
155 / 34
22%
Swim 25/155
T1
Bike 17/155
T2
Run 69/155