תוצאה
קטגוריה
7 / 4
58%
מגדר
155 / 33
22%
כללי
155 / 33
22%
Swim 36/155
T1
Bike 18/155
T2
Run 50/155