תוצאה
קטגוריה
27 / 9
34%
מגדר
155 / 29
19%
כללי
155 / 29
19%
Swim 80/155
T1
Bike 32/155
T2
Run 11/155