תוצאה
קטגוריה
29 / 15
52%
מגדר
29 / 15
52%
כללי
29 / 15
52%
Swim 12/29
T1
Bike 5/29
T2
Run 19/29