תוצאה
קטגוריה
27 / 8
30%
מגדר
155 / 25
17%
כללי
155 / 25
17%
Swim 47/155
T1
Bike 3/155
T2
Run 62/155