תוצאה
קטגוריה
27 / 27
100%
מגדר
155 / 144
93%
כללי
155 / 144
93%
Swim 148/155
T1
Bike 143/155
T2
Run 90/155